سامانه بازاریابان بیمه خانه

دریافت کارمزد 40%

فروش بیمه تا 5 عدد در هر رشته

دریافت کارمزد 50%

فروش بیمه از 6 تا 10 عدد در هر رشته

دریافت کارمزد 60%

فروش بیمه بیش از 10 عدد در هر رشته

+ بر کارمزد پلکانی ، هر دو هفته یکبار کارمزد دریافت کنید.

چی بهتر از این؟ پس هرچه زودتر در سامانه بازاریابان بیمه خانه ثبت نام کن و پر قدرت فروش رو دنبال کن

ثبت نام در بازاریابان بیمه خانه

برای عضویت در سامانه بازاریابان بیمه خانه ثبت نام کنید

نیاز به مشاوره دارید؟ پیام دهید.
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp  کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید

فرم ورود به بیمه خانه

ثبت نام در بیمه خانه