بیمه درمان تکمیلی انفرادی

بیمه درمان تکمیلی انفرادی| بیمه خانه

بیمه درمان تکمیلی چیست؟

قبل از اینکه به بیمه درمان تکمیلی انفرادی بپردازیم بهتر است تعریفی از بیمه درمان تکمیلی  ارائه دهیم. بیمه درمان تکمیلی در یک جلمه، بیمه جبران کننده هزینه های درمان افراد است. انسان همواره در معرض خطر ابتلاء به انواع بیماری ها قرار دارد، در اینجاست که نقش بیمه درمان تکمیلی آغاز می شود. در زمان بیماری ها و نیاز به خدمات پزشکی از جمله دارو، آزمایش، جراحی، بستری در بیمارستان و …  متقبل هزینه های سنگینی خواهید شد که بیمه درمان تکمیلی بخش قابل توجهی از هزینه ها را می تواند جبران کند.

بیمه درمان تکمیلی گروهی چیست؟

در بیمه درمان تکمیلی گروهـی افراد در قالب یک سازمان یا ارگان به صورت گروهی بیمه می شوند. این بیمه نامه به این صورت است که تمامی افراد باید بیمه تـأمین اجتماعی شان از یک جا رد شده باشد و حداقلی برای آن در نظر گرفته می شود مثلاً باید حداقل 50 نفر باشند.

بیمه درمان تکمیلی خانواده یا انفرادی چیست؟

همانطور که پیشتر ذکر شد در گذشته تنها افراد در قالب سازمان یا ارگان به صورت گروهی یعنی افرادی که بیمه تأمین اجتماعی آن ها همگی از یک جا رد شده بود می توانستند دارای بیمه درمان تکمیلی باشند، لذا در سال های اخیر چند شرکت بیمه ای از جمله شرکت بیمه سامان اقدام به ایجاد طرح بیمه تکمیلی کردند که افراد میتوانند به صورت انفرادی یا خانوداگی بیمه شوند.

بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

بیمه درمان تکمیلی انفرادی را چند شرکت بیشتر ارائه نمی دهند و بیمه سامان شرکتی مطرح در ارائه بیمه درمان تکمیلی انفرادی است که طرح ها و پوشش های متنوعی را برای مشتریان خود قرار داده است.

آیا داشتن بیمه پایه برای بیمه درمان تکمیلی انفرادی الزامی است؟

خرید بیمه درمان تکمیلی انفرادی در صورت نداشتن بیمه گر پایه مانند تأمین اجتماعی امکان پذیر است اما باید مبلغ بیشتری پرداخت کنید. 

شرایط طرح های بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

مبلغ حق بیمه با توجه به سن بیمه شده تعیین می گردد که در جداول ذیل ذکر گردیده است. همچنین حق بیمه ها به صورت سالیانه است. 10% تخفیف نقدی در قیمت همه طرح ها لحاظ گردیده است. دوره انتظار پوشش زایمان و نازایی 9 ماه و دوره انتظار بیماری های مزمن 3 ماه است. 9% مالیات بر ارزش افزوده به حق بیمه همه طرح ها اضافه می گردد.

بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان| بیمه خانه

طرح عقیق

 • قیمت طرح عقیق بر اساس سن هر شخص
 • 0 تا 15 سال قیمت 1.117.070 تومان
 • 16 تا 50 سال قیمت 2.235.940 تومان
 • 51 تا 60 سال قیمت 2.683.291 تومان
 • 61 تا 70 سال قیمت 3.353.911 تومان
 •  
 • پوشش های طرح عقیق تا سقف
 • بیمارستانی قیمت 37.500.000 تومان
 • عمل جراحی قیمت 75.000.000 تومان
 • جراحی مجاز سرپایی قیمت 2.000.000 تومان
 • زایمان قیمت 5.000.000 تومان
 • نازایی قیمت 5.000.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه یک قیمت 2.000.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه دو قیمت 1.000.000 تومان
 • ویزیت دارو قیمت 1.000.000 تومان
 • خدمات ازمایشگاهی قیمت 1.000.000 تومان
 • آمبولانس شهری وبین شهری 1.000.000 تومان
 • رفع عیوب انکساری دو چشم 3.000.000 تومان
 • سمعک قیمت 1.000.000 تومان
 • دندانپزشکی قیمت 1.000.000 تومان
طرح عقیق
بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان| بیمه خانه

طرح وصال

 • قیمت طرح وصال بر اساس سن هر شخص
 • 0 تا 15 سال قیمت 963.234 تومان
 • 16 تا 50 سال قیمت 1.926.468 تومان
 • 51 تا 60 سال قیمت 2.311.761 تومان
 • 61 تا 70 سال قیمت 2.889.700 تومان
 •  
 • پوشش های وصال تا سقف
 • بیمارستانی قیمت 15.000.000 تومان
 • عمل جراحی قیمت 30.000.000 تومان
 • جراحی مجاز سرپایی قیمت 1.000.000 تومان
 • زایمان قیمت 5.000.000 تومان
 • نازایی قیمت 5.000.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه یک قیمت 1.500.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه دو قیمت750.000 تومان
 • ویزیت دارو قیمت 800.000 تومان
 • خدمات ازمایشگاهی قیمت 750.000 تومان
 • آمبولانس شهری وبین شهری 500.000 تومان
 • رفع عیوب انکساری دو چشم 2.000.000 تومان
 • سسمعک قیمت 600.000 تومان
 • دندانپزشکی قیمت 1.000.000 تومان
طرح وصال
بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان| بیمه خانه

طرح شمیم

 • قیمت طرح شمیم بر اساس سن هر شخص
 • 0 تا 15 سال قیمت 763.366 تومان
 • 16 تا 50 سال قیمت 1.526.732 تومان
 • 51 تا 60 سال قیمت 1.832.042 تومان
 • 61 تا 70 سال قیمت 2.290.098 تومان
 •  
 • پوشش های طرح شمیم تا سقف
 • بیمارستانی قیمت 8.000.000 تومان
 • عمل جراحی قیمت 30.000.000 تومان
 • جراحی مجاز سرپایی قیمت 500.000 تومان
 • زایمان قیمت 3.000.000 تومان
 • نازایی قیمت 3.000.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه یک قیمت 800.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه دو قیمت 400.000 تومان
 • ویزیت دارو قیمت 500.000 تومان
 • خدمات ازمایشگاهی قیمت 500.000 تومان
 • امبولانس شهری وبین شهری 400.000 تومان
 • رفع عیوب انکساری دو چشم 1.600.000 تومان
 • سمعک قیمت 400.000 تومان
 • دندانپزشکی قیمت 500.000 تومان
طرح شمیم
بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان| بیمه خانه

طرح سروش

 • قیمت طرح سروش بر اساس سن هر شخص
 • 0 تا 15 سال قیمت 544.156 تومان
 • 16 تا 50 سال قیمت 1.195.974 تومان
 • 51 تا 60 سال قیمت 1.305.975 تومان
 • 61 تا 70 سال قیمت 1.632.469 تومان
 •  
 • پوشش های طرح سروش تا سقف
 • بیمارستانی قیمت 5.000.000 تومان
 • عمل جراحی قیمت 10.000.000 تومان
 • جراحی مجاز سرپایی قیمت 250.000 تومان
 • زایمان قیمت 2.000.000 تومان
 • نازایی قیمت 2.000.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه یک قیمت 500.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه دو قیمت250.000 تومان
 • ویزیت دارو قیمت 200.000 تومان
 • خدمات ازمایشگاهی قیمت 200.000 تومان
 • آمبولانس شهری وبین شهری 300.000 تومان
 • رفع عیوب انکساری دو چشم 1.000.000 تومان
 • سمعک قیمت 250.000 تومان
 • دندانپزشکی قیمت 200.000 تومان
طرح سروش
بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان| بیمه خانه

طرح منتخب

 • قیمت طرح منتخب بر اساس سن هر شخص
 • 0 تا 15 سال قیمت 509.340 تومان
 • 16 تا 50 سال قیمت 1.018.681 تومان
 • 51 تا 60 سال قیمت 1.222.417 تومان
 • 61 تا 70 سال قیمت 1.528.021 تومان
 •  
 • پوشش های طرح منتخب تا سقف
 • بیمارستانی قیمت 5.000.000 تومان
 • عمل جراحی قیمت 10.000.000 تومان
 • جراحی مجاز سرپایی قیمت 250.000 تومان
 • زایمان قیمت 2.000.000 تومان
 • نازایی قیمت 0 تومان
 • پاراکلینیکی گروه یک قیمت 1.500.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه دو قیمت750.000 تومان
 • ویزیت دارو قیمت 800.000 تومان
 • خدمات ازمایشگاهی قیمت 750.000 تومان
 • آمبولانس شهری وبین شهری 500.000 تومان
 • رفع عیوب انکساری دو چشم 2.000.000 تومان
 • سمعک قیمت 600.000 تومان
 • دندانپزشکی قیمت 1.000.000 تومان
طرح منتخب
بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان| بیمه خانه

طرح ویژه

 • قیمت طرح ویژه بر اساس سن هر شخص
 • 0 تا 15 سال قیمت 709.163 تومان
 • 16 تا 50 سال قیمت 1.418.417 تومان
 • 51 تا 60 سال قیمت 1.702.100 تومان
 • 61 تا 70 سال قیمت 2.127.625 تومان
 •  
 • پوشش های طرح ویژه تا سقف
 • بیمارستانی قیمت 8.000.000 تومان
 • عمل جراحی قیمت 16.000.000 تومان
 • جراحی مجاز سرپایی قیمت 500.000 تومان
 • زایمان قیمت 3.000.000 تومان
 • نازایی قیمت 0 تومان
 • پاراکلینیکی گروه یک قیمت 800.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه دو قیمت 400.000 تومان
 • ویزیت دارو قیمت 500.000 تومان
 • خدمات ازمایشگاهی قیمت 500.000 تومان
 • امبولانس شهری وبین شهری 400.000 تومان
 • رفع عیوب انکساری دو چشم 0 تومان
 • سمعک قیمت 0 تومان
 • دندانپزشکی قیمت 500.000 تومان
طرح ویژه
بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان| بیمه خانه

طرح جامع

 • قیمت طرح جامع بر اساس سن هر شخص
 • 0 تا 15 سال قیمت 883.286 تومان
 • 16 تا 50 سال قیمت 1.766.573 تومان
 • 51 تا 60 سال قیمت 2.119.888 تومان
 • 61 تا 70 سال قیمت 2.649.860 تومان
 •  
 • پوشش های طرح جامع تا سقف
 • بیمارستانی قیمت 15.000.000 تومان
 • عمل جراحی قیمت 30.000.000 تومان
 • جراحی مجاز سرپایی قیمت 1.000.000 تومان
 • زایمان قیمت 5.000.000 تومان
 • نازایی قیمت 0 تومان
 • پاراکلینیکی گروه یک قیمت 1.500.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه دو قیمت 750.000 تومان
 • ویزیت دارو قیمت 800.000 تومان
 • خدمات ازمایشگاهی قیمت 750.000 تومان
 • آمبولانس شهری وبین شهری 500.000 تومان
 • رفع عیوب انکساری دو چشم 0 تومان
 • سمعک قیمت 0 تومان
 • دندانپزشکی قیمت 1.000.000 تومان
طرح جامع
بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان| بیمه خانه

طرح ممتاز

 • قیمت طرح ممتاز بر اساس سن هر شخص
 • 0 تا 15 سال قیمت 1.018.681 تومان
 • 16 تا 50 سال قیمت 2.037.362 تومان
 • 51 تا 60 سال قیمت 2.444.830 تومان
 • 61 تا 70 سال قیمت 3.056.043 تومان
 •  
 • پوشش های طرح ممتاز تا سقف
 • بیمارستانی قیمت 37.500.000 تومان
 • عمل جراحی قیمت 75.000.000 تومان
 • جراحی مجاز سرپایی قیمت 2.000.000 تومان
 • زایمان قیمت 5.000.000 تومان
 • نازایی قیمت 0 تومان
 • پاراکلینیکی گروه یک قیمت 2.000.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه دو قیمت 1.000.000 تومان
 • ویزیت دارو قیمت 1.000.000 تومان
 • خدمات ازمایشگاهی قیمت 1.000.000 تومان
 • آمبولانس شهری وبین شهری 1.000.000 تومان
 • رفع عیوب انکساری دو چشم 0 تومان
 • سمعک قیمت 0 تومان
 • دندانپزشکی قیمت 1.000.000 تومان
طرح ممتاز

بیمه خانه یک سامانه مشاوره تخصصی و خرید آنلاین انواع بیمه نامه از جمله بیمه عمر ، بیمه درمان تکمیلی انفرادی و گروهی، بیمه مسافرتی،بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه مسئولیت مدنی، بیمه اتش سوزی و زلزله، بیمه موبایل و بیمه کرونا به شما عزیزان بیمه خانه ای می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین