بیمه دوچرخه سامان

بیمه دوچرخه سامان

بیمه دوچرخه در شرکت بیمه سامان به دو دسته مختلف یعنی بیمه ثالث دوچرخه و بیمه سرنشین دوچرخه تقسیم می شود. بیمه ثالث دوچرخه سامان مانند بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی، مسئولیت بیمه گذار در برابرخسارات جانی یا مالی که در زمان دوچرخه سواری طی حادثه فیزیکی به اشخاص ثالث وارد می شوند را تحت پوشش دارد.

جداول طرح های بیمه ثالث دوچرخه سامان

نکته: به حق بیمه سالیانه همه طرح ها 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

طرح طلایی

 • خسارت مالی: 25,000,000 تومان
 • فوت و نقص عضو: 640,000,000 ریال
 • هزینه پزشکی در هر حادثه : 15,000,000 تومان
 • حق بیمه سالیانه:362,500 تومان

طرح نقره ای

 • خسارت مالی: 20,000,000 تومان
 • فوت و نقص عضو: 640,000,000 تومان
 • هزینه پزشکی در هر حادثه : 10,000,000 تومان
 • حق بیمه سالیانه: 261,000 تومان

طرح برنزی

 • خسارت مالی: 10,000,000 تومان
 • فوت و نقص عضو: 640,000,000 تومان
 • هزینه پزشکی در هر حادثه : 5,000,000 تومان
 • حق بیمه سالیانه: 174,000 تومان

همانطور که در جداول بالا مشاهده می نمایید بیمه ثالث دوچرخه سامان در 3 طرحِ طلایی، نقره ای و برنزی ارائه می شود. پوشش فوت و نقص عضو در همه طرح ها برابر با مبلغ دیه در ماه های عادی یعنی 640 میلیون تومان است. اما سقف تعهدات در پوشش های خسارت مالی و هزینه پزشکی در هر حادثه مبلغ متفاوتی است که تعیین کننده حق بیمه پرداختی می باشد.

لازم به ذکر است در بیمه ثالث دوچرخه تعهدی تحت عنوان پوشش بیمه بدنه و سرقت داریم که به صورت اختیاری قابل خرید و اضافه شدن به این بیمه نامه است.  به این صورت که با توجه به قیمت دوچرخه، به میزان یک و نیم درصد مبلغ آن را باید علاوه بر حق بیمه طرحِ مورد نظرتان، پرداخت نمایید. البته پوشش مذکور برای دوچرخه هایی که حداکثر یک ماه از زمان خرید آن ها گذشته باشد و رسید پرداختی بعلاوه فاکتور خرید آن ها موجود باشد قابل خریداری است.

جداول طرح های بیمه سرنشین دوچرخه سامان

طرح طلایی

 • نقص عضو و از کار افتادگیِ جزئی: ,100,000,000 تومان
 • فوت و از کار افتادگیِ دائم: 100,000,000 تومان
 • هزینه پزشکی در هر حادثه : 5,000,000 تومان
 • حق بیمه سالیانه: 160,000 تومان

طرح نقره ای

 • نقص عضو و از کار افتادگیِ جزئی: ,50,000,000 تومان
 • فوت و از کار افتادگیِ دائم: 50,000,000 تومان
 • هزینه پزشکی در هر حادثه : 2,500,000 تومان
 • حق بیمه سالیانه: 80,000 تومان

طرح طلایی

 • نقص عضو و از کار افتادگیِ جزئی: ,30,000,000 تومان
 • فوت و از کار افتادگیِ دائم: 30,000,000 تومان
 • هزینه پزشکی در هر حادثه : 1,500,000 تومان
 • حق بیمه سالیانه: 48,000 تومان

بیمه سرنشین دوچرخه سامان، بیمه گذار را در برابر خسارات مالی و آسیب های جانی که در زمان دوچرخه سواری در حوادث برای وی رخ می دهد تحت پوشش قرار می دهد. همانطور که مشاهده می نمایید بیمه سرنشین دوچرخه نیز در سه طرح با پوشش ها و حق بیمه های متفاوت عرضه می گردد. حق بیمه های طرح های بیمه مذکور از 48,000 تومان شروع و در نهایت در طرح طلایی با 160,000 تومان خاتمه می باد.

تعریف دوچرخه در بیمه چیست؟

دوچرخه وسیله نقلیه ای است که بدون موتور و به صورت پدالی کار می کند. همچنین دوچرخه برقی، سه چرخه یا اسکوتر های برقی نیز دوچرخه محسوب می شوند. لذا برای همه موارد مذکور می توان بیمه دوچرخه تهیه نمود.

بیمه دوچرخه چیست؟

بیمه دوچرخه چیست

دوچرخه سواران مانند سایر مرکب سواران در معرض خطرات مالی و جانی قرار دارند. همچنین در تصادفات احتمالی ممکن است باعث آسیب جانی یا مالی به سایر افراد بشوند. لذا موارد مذکور نیاز قشر دوچرخه سوار به پوشش های بیمه ای برای مدیریت خطرات احتمالی را نشان می داد. در نهایت بیمه دوچرخه سامان با پوشش های متنوع توسط شرکت بیمه سامان که همیشه در ارائه بیمه های جدید پیشگام می باشد، ارائه شد. 

بیمه بدنه دوچرخه چیست؟

یکی دیگر از نیاز های قشر دوچرخه سوار، پوششی برای سرقت و یا آسیب به بدنه دوچرخه بود تا در زمان سرقت یا آسیب به بدنه در تصادفات مانند بیمه بدنه سایر وسائل نقلیه تحت تعهد بیمه گر قرار بگیرند.

فرم ورود به بیمه خانه

ثبت نام در بیمه خانه