بیمه درمان تکمیلی انفرادی

شرایط طرح های بیمه تکمیلی انفرادی سامان

 • مبلغ حق‌بیمه با توجه به سن بیمه‌شده تعیین می‌گردد که در جداول ذیل ذکر شده است و همچنین حق بیمه ها به صورت سالیانه است.
 • خانواده های سه نفر به بالا می توانند این بیمه را با ۱۵% تخفیف خریداری نمایند.
 • 10% تخفیف خرید نقدی این بیمه نامه در همه طرح ها لحاظ شده است، لذا بدیهی است با خرید قسطی این درصد اضافه می گردد.
 • در صورتی که بیمه گذار دارای بیمه نامه عمر شرکت سامان باشد، 10% تخفیف در صورت خرید قسطی هم شامل وی می شود. نهایت تخفیف طرح ها 10% است.
 • در صورتی که بیمه گذار، بیمه گر پایه (مانند تأمین اجتماعی) نداشته باشد، 18% به قیمت همه طرح ها اضافه می گردد.
 • دوره انتظار زایمان 9 ماه و دوره انتظار بیماری های مزمن 3 ماه است.
 • فرانشیز همه پوشش ها در همه طرح ها 10% است.

نحوه خرید بیمه درمان تکمیلی از بیمه خانه

برای خرید بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان تنها کافی است بعد از انتخاب طرح مورد نظر روی دکمه سفارش قرار داده شده در پایین جدول مربوطه کلیک کنید. سپس فرمی ظاهر می گردد که باید سفارش خود را با انتخاب طرح و قرار دادن شماره تماس خود ثبت نمایید. بعد از ثبت سفارش شما، به سرعت کارشناسان بیمه خانه با شما تماس خواهند گرفت و بعد از راهنمایی های لازم، پرسشنامه گواهی سلامت و فرم پیشنهاد برایتان ارسال خواهد شد. البته پرسشنامه گواهی سلامت و فرم پیشنهاد در پایین همین صفحه برای دانلود قرار داده شده است. در مرحله بعد پس از آنکه فرم پیشنهاد و پرسشنامه سلامت را پر نمودید از طریق واتساپ یا … از شما دریافت می گردد و جهت انجام بررسی های لازم برای پزشک بیمه سامان ارسال می شود. در نهایت در صورت تأییدیه پزشک مبلغ حق بیمه از شما اخذ گردیده و بیمه نامه صادر می گردد. در بیمه خانه ارسال بیمه نامه به سراسر کشور رایگان است. پرسشنامه سلامت و  فرم پیشنهاد بعد از جداول طرح ها جهت دانلود قرار داده شده است.

طرح های بیمه تکمیلی انفرادی سامان

بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

طرح 5 SME

 • قیمت طرح 5 SME
 • 0 تا 70 سال قیمت 39,936,000 ریال
 •  
 •  
 • پوشش های طرح عقیق تا سقف
 • بستری، جراحی عمومی قیمت 100,000,000 تومان
 • عمل جراحی قیمت 200,000,000 تومان
 • جراحی مجاز سرپایی قیمت 10,000,000 تومان
 • زایمان قیمت 8,000,000 تومان
 • نازایی قیمت 4,000,000 تومان
 • غربالگری جنین قیمت 3,000,000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه یک قیمت 10,000,000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه دو قیمت 10,000,000 تومان
 • ویزیت، دارو و خدمات اورژانس قیمت 2,500,000 تومان
 • خدمات ازمایشگاهی قیمت 7,000,000 تومان
 • آمبولانس شهری وبین شهری 600,000 تومان
 • رفع عیوب انکساری دو چشم 7,000,000 تومان
 • سمعک قیمت 500,000 تومان
 • دندانپزشکی قیمت 2,500,000 تومان
 • عینک و لنز طبی قیمت 350,000 تومان
طرح 5 SME
بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

طرح عقیق

 • قیمت طرح عقیق بر اساس سن هر شخص
 • 0 تا 15 سال قیمت 14,426,880 ریال
 • 16 تا 50 سال قیمت 28,853,760 ریال
 • 51 تا 60 سال قیمت 34,624,512 ریال
 • 61 تا 70 سال قیمت 43,280,640 ریال
 •  
 • پوشش های طرح عقیق تا سقف
 • بیمارستانی قیمت 37.500.000 تومان
 • عمل جراحی قیمت 75.000.000 تومان
 • جراحی مجاز سرپایی قیمت 2.000.000 تومان
 • زایمان قیمت 5.000.000 تومان
 • نازایی قیمت 5.000.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه یک قیمت 2.000.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه دو قیمت 1.000.000 تومان
 • ویزیت دارو قیمت 1.000.000 تومان
 • خدمات ازمایشگاهی قیمت 1.000.000 تومان
 • آمبولانس شهری وبین شهری 1.000.000 تومان
 • رفع عیوب انکساری دو چشم 3.000.000 تومان
 • سمعک قیمت 1.000.000 تومان
 • دندانپزشکی قیمت 1.000.000 تومان
طرح عقیق
بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

طرح وصال

 • قیمت طرح وصال بر اساس سن هر شخص
 • 0 تا 15 سال قیمت 12,430,080 ریال
 • 16 تا 50 سال قیمت 24,860,160 ریال
 • 51 تا 60 سال قیمت 29,832,192 ریال
 • 61 تا 70 سال قیمت 37,290,240 ریال
 •  
 • پوشش های وصال تا سقف
 • بیمارستانی قیمت 15.000.000 تومان
 • عمل جراحی قیمت 30.000.000 تومان
 • جراحی مجاز سرپایی قیمت 1.000.000 تومان
 • زایمان قیمت 5.000.000 تومان
 • نازایی قیمت 5.000.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه یک قیمت 1.500.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه دو قیمت750.000 تومان
 • ویزیت دارو قیمت 800.000 تومان
 • خدمات ازمایشگاهی قیمت 750.000 تومان
 • آمبولانس شهری وبین شهری 500.000 تومان
 • رفع عیوب انکساری دو چشم 2.000.000 تومان
 • سسمعک قیمت 600.000 تومان
 • دندانپزشکی قیمت 1.000.000 تومان
طرح وصال
بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

طرح شمیم

 • قیمت طرح شمیم بر اساس سن هر شخص
 • 0 تا 15 سال قیمت 9,850,880 ریال
 • 16 تا 50 سال قیمت 19,701,760 ریال
 • 51 تا 60 سال قیمت 23,642,112 ریال
 • 61 تا 70 سال قیمت 29,552,640 ریال
 •  
 • پوشش های طرح شمیم تا سقف
 • بیمارستانی قیمت 8.000.000 تومان
 • عمل جراحی قیمت 30.000.000 تومان
 • جراحی مجاز سرپایی قیمت 500.000 تومان
 • زایمان قیمت 3.000.000 تومان
 • نازایی قیمت 3.000.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه یک قیمت 800.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه دو قیمت 400.000 تومان
 • ویزیت دارو قیمت 500.000 تومان
 • خدمات ازمایشگاهی قیمت 500.000 تومان
 • امبولانس شهری وبین شهری 400.000 تومان
 • رفع عیوب انکساری دو چشم 1.600.000 تومان
 • سمعک قیمت 400.000 تومان
 • دندانپزشکی قیمت 500.000 تومان
طرح شمیم
بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

طرح سروش

 • قیمت طرح سروش بر اساس سن هر شخص
 • 0 تا 15 سال قیمت 7,022,080 ریال
 • 16 تا 50 سال قیمت 14,044,160 ریال
 • 51 تا 60 سال قیمت 16,852,992 ریال
 • 61 تا 70 سال قیمت 21,066,240 ریال
 •  
 • پوشش های طرح سروش تا سقف
 • بیمارستانی قیمت 5.000.000 تومان
 • عمل جراحی قیمت 10.000.000 تومان
 • جراحی مجاز سرپایی قیمت 250.000 تومان
 • زایمان قیمت 2.000.000 تومان
 • نازایی قیمت 2.000.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه یک قیمت 500.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه دو قیمت250.000 تومان
 • ویزیت دارو قیمت 200.000 تومان
 • خدمات ازمایشگاهی قیمت 200.000 تومان
 • آمبولانس شهری وبین شهری 300.000 تومان
 • رفع عیوب انکساری دو چشم 1.000.000 تومان
 • سمعک قیمت 250.000 تومان
 • دندانپزشکی قیمت 200.000 تومان
طرح سروش
بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

طرح منتخب

 • قیمت طرح منتخب بر اساس سن هر شخص
 • 0 تا 15 سال قیمت 6,572,800 ریال
 • 16 تا 50 سال قیمت 13,145,160 ریال
 • 51 تا 60 سال قیمت 15,774,720 ریال
 • 61 تا 70 سال قیمت 19,718,400 ریال
 •  
 • پوشش های طرح منتخب تا سقف
 • بیمارستانی قیمت 5.000.000 تومان
 • عمل جراحی قیمت 10.000.000 تومان
 • جراحی مجاز سرپایی قیمت 250.000 تومان
 • زایمان قیمت 2.000.000 تومان
 • نازایی قیمت 0 تومان
 • پاراکلینیکی گروه یک قیمت 1.500.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه دو قیمت750.000 تومان
 • ویزیت دارو قیمت 800.000 تومان
 • خدمات ازمایشگاهی قیمت 750.000 تومان
 • آمبولانس شهری وبین شهری 500.000 تومان
 • رفع عیوب انکساری دو چشم 2.000.000 تومان
 • سمعک قیمت 600.000 تومان
 • دندانپزشکی قیمت 1.000.000 تومان
طرح منتخب
بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

طرح ویژه

 • قیمت طرح ویژه بر اساس سن هر شخص
 • 0 تا 15 سال قیمت 9,152,000 ریال
 • 16 تا 50 سال قیمت 18,304,000 ریال
 • 51 تا 60 سال قیمت 21,964,800 ریال
 • 61 تا 70 سال قیمت 24,984,960 ریال
 •  
 • پوشش های طرح ویژه تا سقف
 • بیمارستانی قیمت 8.000.000 تومان
 • عمل جراحی قیمت 16.000.000 تومان
 • جراحی مجاز سرپایی قیمت 500.000 تومان
 • زایمان قیمت 3.000.000 تومان
 • نازایی قیمت 0 تومان
 • پاراکلینیکی گروه یک قیمت 800.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه دو قیمت 400.000 تومان
 • ویزیت دارو قیمت 500.000 تومان
 • خدمات ازمایشگاهی قیمت 500.000 تومان
 • امبولانس شهری وبین شهری 400.000 تومان
 • رفع عیوب انکساری دو چشم 0 تومان
 • سمعک قیمت 0 تومان
 • دندانپزشکی قیمت 500.000 تومان
طرح ویژه
بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

طرح جامع

 • قیمت طرح جامع بر اساس سن هر شخص
 • 0 تا 15 سال قیمت 11,398,400 ریال
 • 16 تا 50 سال قیمت 22,796,800 ریال
 • 51 تا 60 سال قیمت 27,356,160 ریال
 • 61 تا 70 سال قیمت 34,195,200 ریال
 •  
 • پوشش های طرح جامع تا سقف
 • بیمارستانی قیمت 15.000.000 تومان
 • عمل جراحی قیمت 30.000.000 تومان
 • جراحی مجاز سرپایی قیمت 1.000.000 تومان
 • زایمان قیمت 5.000.000 تومان
 • نازایی قیمت 0 تومان
 • پاراکلینیکی گروه یک قیمت 1.500.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه دو قیمت 750.000 تومان
 • ویزیت دارو قیمت 800.000 تومان
 • خدمات ازمایشگاهی قیمت 750.000 تومان
 • آمبولانس شهری وبین شهری 500.000 تومان
 • رفع عیوب انکساری دو چشم 0 تومان
 • سمعک قیمت 0 تومان
 • دندانپزشکی قیمت 1.000.000 تومان
طرح جامع
بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان

طرح ممتاز

 • قیمت طرح ممتاز بر اساس سن هر شخص
 • 0 تا 15 سال قیمت 13,145,600 ریال
 • 16 تا 50 سال قیمت 26,291,200 ریال
 • 51 تا 60 سال قیمت 31,549,440 ریال
 • 61 تا 70 سال قیمت 39,436,800 ریال
 •  
 • پوشش های طرح ممتاز تا سقف
 • بیمارستانی قیمت 37.500.000 تومان
 • عمل جراحی قیمت 75.000.000 تومان
 • جراحی مجاز سرپایی قیمت 2.000.000 تومان
 • زایمان قیمت 5.000.000 تومان
 • نازایی قیمت 0 تومان
 • پاراکلینیکی گروه یک قیمت 2.000.000 تومان
 • پاراکلینیکی گروه دو قیمت 1.000.000 تومان
 • ویزیت دارو قیمت 1.000.000 تومان
 • خدمات ازمایشگاهی قیمت 1.000.000 تومان
 • آمبولانس شهری وبین شهری 1.000.000 تومان
 • رفع عیوب انکساری دو چشم 0 تومان
 • سمعک قیمت 0 تومان
 • دندانپزشکی قیمت 1.000.000 تومان
طرح ممتاز

دانلود پرسشنامه و فرم پیشنهاد بیمه تکمیلی درمان

بیمه درمان تکمیلی چیست؟

بیمه درمان تکمیلی یکی از انواع پوشش های بیمه ای است که وظیفه اش جبران هزینه های درمان اشخاص است .همانطور که می دانید در زمان بیماری ها و نیاز به خدمات پزشکی از جمله دارو، جراحی، بستری در بیمارستان و …  متقبل هزینه های سنگینی خواهید شد که در شرایط فعلی این هزینه ها به فوق سنگین مبدل و برای پرداختشان قهرمان المپیک می طلبد. لذا شما با پرداخت حق بیمه سالیانه تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار می گیرید و قسمت اعظمی از هزینه های درمانی خود را به بیمه درمان تکمیلی می سپارید.

بیمه درمان تکمیلی انفرادی چیست؟

در گذشته تنها افراد در قالب سازمان یا ارگان به صورت گروهی یعنی افرادی که بیمه تأمین اجتماعی آن ها همگی از یک جا رد شده بود می توانستند دارای بیمه درمان تکمیلی باشند، لذا در سال های اخیر چند شرکت بیمه ای از جمله شرکت بیمه سامان اقدام به ایجاد طرح بیمه درمان تکمیلی انفرادی و خانواده کرده اند که افراد می توانند به صورت انفرادی یا خانوادگی بیمه شوند .

برای دریافت مشاوره از طریق واتساپ موجود در سایت و یا تماس با شماره ذیل اقدام نمایید.

نیاز به مشاوره دارید؟ پیام دهید.
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp  کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید

فرم ورود به بیمه خانه

ثبت نام در بیمه خانه