خرید آنلاین بیمه حوادث انفرادی سامان

خرید آنلاین بیمه حوادث انفرادی

جهتِ خرید آنلاین بیمه حوادث انفرادی سامان با فشردن دکمه ذیل اقدام نمایید.

بیمه حوادث انفرادی چیست؟

در این بیمه نامه شخص در برابر حوادث روزانه چه در محیط کار چه در زندگی روزمره، تحت پوشش های درمانی، نقص عضو و از کارافتادگی (دائم و کامل) و فوت که بر اثر حادثه باشند، قرار می گیرد.

همچنین این بیمه نامه در تمامی نقاط دنیا و به صورت 24 ساعته، بیمه شده را تحتِ پوشش قرار می دهد.

هزینه های پزشکی ناشی از حوادث در این بیمه نامه مشمول فرانشیز نمی باشد. در واقع بیمه مذکور بدون فرانشیز ارائه می گردد.

پوشش های بیمه حوادث انفرادی شرکت سامان با توجه به نوع بیمه نامه عبارتند از:

 1. فوت حادثی (فوت بر اثر حادثه رخ دهد)
 2. نقص عضو و از کارافتادگی کامل و دائم بر اثر حادثه (کلی و جزئی)
 3. هزینه های درمانی (که بر اثر حادثه رخ دهد)
 4. غرامت بابت بستری عمومی به صورت روزانه
 5. مسمومیت غذایی و مواد شیمیایی
 6. صدمه به جسم بر اثر اسید یا هر گونه ماده خورنده
 7. مبتلا شدن به بیماری های هاری، سیاه زخم و کزاز
 8. پیچیدگی و پاره شدن عضلات و رگ ها 

موارد که تحت پوشش قرار نمی گیرند عبارتند از:

 1. خودکشی و اقدام به آن
 2. فوت بیمه شده بر اثر حادثه عمدی از طرف ذینفع در بیمه نامه (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت) (در این حالت بیمه گر تنها سهم سایر افراد ذی نفع را پرداخت می نماید)
 3. صدمات بدنی که خود بیمه شده عمداً به خودش وارد نماید
 4. مستی، استفاده از مواد مخدر و هر گونه داروی محرک که بدون تجویز پزشک باشد
 5. ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاو نت در آن عمل
 6. دیسک و فتق و …

لازم به ذکر است پوشش های دیگری مانند جنگ، شورش، زمین لرزه، آتش فشان و …هستند که با پرداخت حق بیمه اضافی قابل تهیه می باشند.

خطرات اضافی که با پرداخت حق بیمه بیشتر قابل خریداری می باشند عبارتند از:

 1. ورزش های رزمی و حرفه ای
 2. سوارکاری، قایقرانی، غواصی، اسکی و …
 3. هدایت یا رانندگی با اتومبیل مسابقه، هدایت یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، کایت، پرش با چتر نجات و …
 4. زمین لرزه، آتشفشان و فعل و انفعالات هسته ای
 5. جنگ، شورش، کودتا، اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و …

نکته: اشخاصی که دچار بیماری های دیابت، آسم، ناراحتی قلبی و … هستند، و همچنین افراد دارای نقص عضو جزئی و دائم که کارائی عضو مذکور را بیش از 20% کاهش داده است، می توانند با پرداخت حق بیمه بیشتر، بیمه حوادث انفرادی را خریداری نمایند.

سوألات متداول

هزینه های درمانی، نقص عضو و از کارافتادگی و فوت حادثی از پوشش های اصلی این بیمه نامه می باشند.

حداقل سن برای تهیه بیمه مذکور 4 سال و حداکثر سن 75 سال می باشد.

ورزش های حرفه ای، سوارکاری، غواصی، هدایت و سرنشینی اتومبیل مسابقه، هواپیمای آموزشی، کایت، زمین لرزه، جنگ، شورش و …. از جمله پوشش های اضافی این بیمه نامه می باشند که با پرداخت اضافه نرخ قابل خریداری می باشند.

بیمه محوادث انفرادی بدون فرانشیز می باشد.

متقاضی در 24 ساعت روز و در سراسر دنیا تحت پوشش این بیمه نامه قرار دارد.

فرم ورود به بیمه خانه

ثبت نام در بیمه خانه