میزان تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث

میزان تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث | بیمه خانه

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث

یکی از عوامل تاثیر گذار در قیمت بیمه شخص ثالث تعداد سال های عدم استفاده از بیمه نامه است به این صورت که هرسال از بیمه نامه بگذرد و خسارتی دریافت نکنید، بابت هرسال در تمدید بیمه نامه تخفیف میگیرید. در هر سال با عدم دریافت خسارت 5% تخفیف به بیمه نامه افزوده می شود، به عنوان مثال بعد از یکسال استفاده نکردن از بیمه شخص ثالث خود و نگرفتن خسارت از شرکت بیمه، یعنی در سال دوم بیمه نامه (یکسال از بیمه استفاده نکردید و در سال دوم می خواهید بیمه را تمدید کنید)  5% تخفیف برای تمدید شامل بیمه نامه شما می شود و یا بعد از 4 سال استفاده نکردن از بیمه نامه یعنی سال پنجم بیمه نامه 20% و این تخفیف تا سقف 14 سال تخفیف عدم خسارت یعنی تا سال 15 بیمه نامه ادامه دارد به 70% تخفیف می رسد. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین