بیمه تکمیلی کارآفرین

بیمه تکمیلی کارآفرین

جهت خرید بیمه تکمیلی خانواده و گروهی شرکت کارآفرین از طریق دکمه فوق و با پر نمودن فرم مربوطه، سفارش خود را ثبت نمایید.

توضیحات تکمیلی برای بیمه تکمیلی خانواده کارآفرین

بیمه های درمان تکمیلی جهت تامین هزینه های درمانی افراد سالم که در طول مدت بیمه نامه به امکانات درمانی مانند جراحی و بستری در بیمارستان، زایمان و نازایی برای بانوان، وزیت و تهیه دارو، آزمایشات و … نیاز پیدا می کنند، ارائه می گردد. بیمه نامه فوق به دو صورت گروهی و خانوادگی از طرف شرکت های بیمه عرضه می شوند که تنها چند شرکت از جمله شرکت بیمه سامان اقدام به فروش نوع خانواده آن می نمایند.

بیمه تکمیلی شرکت بیمه کارآفرین در 12 طرح متفاوت در نهایت 11 پوشش بیمه ای همراه با تخفیفات و حق بیمه های متنوع ارائه می گردد. در ادامه تمامی طرح ها، پوشش ها و حق بیمه را در جداولی مشاهده خواهید نمود.

جداول طرح های بیمه تکمیلی خانواده شرکت کارآفرین

موارد تحت پوشش
میزان تعهدات هر طرح تا سقف (به ریال)
طرح 1
طرح 2
طرح 3
طرح 4
طرح 5
بستری، جراحی عمومی و تخصصی
100,000,000
300,000,000
500,000,000
100,000,000
500,000,000
پاراکلینیکی گروه 1
ندارد
ندارد
ندارد
20,000,000
60,000,000
پاراکلینیکی گروه 2
ندارد
ندارد
ندارد
10,000,000
30,000,000
پاراکلینیکی گروه 3
ندارد
ندارد
ندارد
10,000,000
30,000,000
پوشش زایمان
50,000,000
70,000,000
100,000,000
50,000,000
70,000,000
خدمات آزمایشگاهی
ندارد
ندارد
ندارد
10,000,000
30,000,000
عیوب انکساری
ندارد
ندارد
ندارد
20,000,000
60,000,000
ویزیت و دارو
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
دندانپزشکی
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
آمبولانس شهری
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
آمبولانس خارج از شهر
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
حق بیمه (فرانشیز 30%)
4,414,500
6,109,668
8,122,680
17,446,104
25,727,706
حق بیمه (فرانشیز 10%)
5,738,850
7,942,568
10,559,484
11,294,057
22,679,935
موارد تحت پوشش
میزان تعهدات هر طرح تا سقف (به ریال)
طرح 6
طرح 7
طرح 8
طرح 9 (vip)
طرح حمایتی
طرح تجمیعی 1
طرح تجمیعی 2
بستری، جراحی عمومی و تخصصی
750,000,000
100,000,000
100,000,000
750,000,000
200,000,000
150,000,000
150,000,000
پاراکلینیکی گروه 1
100,000,000
15,000,000
15,000,000
40,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
پاراکلینیکی گروه 2
50,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
پاراکلینیکی گروه 3
50,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
پوشش زایمان
100,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
ندارد
50,000,000
ندارد
خدمات آزمایشگاهی
50,000,000
8,000,000
9,000,000
30,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
عیوب انکساری
100,000,000
20,000,000
20,000,000
60,000,000
ندارد
30,000,000
ندارد
ویزیت و دارو
ندارد
3,000,000
5,000,000
10,000,000
ندارد
ندارد
ندارد
دندانپزشکی
ندارد
ندارد
7,000,000
15,000,000
ندارد
ندارد
ندارد
آمبولانس شهری
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
آمبولانس خارج از شهر
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
حق بیمه (فرانشیز 30%)
25,727,706
11,866,176
22,549,443
46,858,505
13,243,500
7,963,758
6,445,170
حق بیمه (فرانشیز 10%)
33,446,018
14,366,549
25,076,302
52,087,039
ندارد
10,352,885
8,378,721

شرایط طرح های بیمه تکمیلی کارآفرین

همه رشته های بیمه از جمله بیمه های درمان تکمیلی با توجه به سیاست های شرکت بیمه دارای شرایطی می باشند که خیلی از آن ها در بین شرکت های بیمه یکسان و برخی موارد تنها مختص یک یا چند شرکت بیمه است. به عنوان مثال در بیمه درمان تکمیلی درصدی به عنوان فرانشیز در نظر گرفته می شود که این درصد در شرکت بیمه کارآفرین دارای دو حالت مختلف و در شرکت بیمه سامان تنها در یک حالت ارائه می شود. یا به عنوان مثال تخفیفات در بیمه کارآفرین و بیمه سامان با هم متفاوت می باشد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت. همچنین برای آگاهی از بیمه درمان خانواده شرکت سامان وارد لین ذیل شوید.

تخفیفات طرح های بیمه تکمیلی کارآفرین

تخفیفات در بیمه های درمان تکمیلی انفرادی شرکت کارآفرین بسیار متنوع می باشد. به این صورت که علاوه بر تخفیف نقدی برای خرید بیمه نامه، اگر از پوشش های بیمه نامه استفاده نشود و یا در صورت استفاده تا سقف مشخصی خسارت دریافت شود برای تمدید بیمه نامه طبق جدول ذیل تخفیف لحاظ می گردد.

تخفیفات طرح ها
خرید نقدی بیمه نامه
15% تخفیف
تمدید بیمه نامه (بدون دریافت خسارت)
30% تخفیف
تمدید بیمه نامه (ضریب خسارت کمتر از 20%)
20% تخفیف
تمدید بیمه نامه (ضریب خسارت بین 20% تا 50%)
15% تخفیف
تمدید بیمه نامه (ضریب خسارت بین 50% تا 110%)
10% تخفیف
خرید بیمه نامه برای نوزاد
50% تخفیف

شرایط سنی

در بیمه های درمان تکمیلی معمولاً شرایط سنی در نظر گرفته می شود و با توجه به سن افراد حق بیمه دریافت می شود. در شرکت بیمه کارآفرین حداکثر سن بیمه شده نمی تواند از 70 سال عبور کند و برای افراد بین 60 تا 70 سال نیز اضافه نرخ سنی در نظر گرفته شده است.

افراد بین 60 تا 70 سال: در همه طرح ها 50% به حق بیمه های مندرج در جدول اضافه می گردد.

افراد بین 60 تا 70سال: 25% اضافه نرخ در صورت تمدیدِ (طرح حمایتی) لحاظ می گردد.

دوره انتظار در بیمه درمان انفرادی کارآفرین

دوره انتظار بیمه تکمیلی کارآفرین

در بیمه های تکمیلی برای برخی از پوشش های درمانی مدت زمانی به عنوان دوره انتظار در نظر گرفته می شود که در این مدتِ مشخص برای پوشش های تعیین شده هیچ هزینه ای از طرف شرکت بیمه پرداخت نمی شود. در شرکت کارآفرین نیز برای پوشش زایمان، از زمان خرید بیمه نامه تا مدت نه ماه دوره انتظار در نظر گرفته شده است.  البته لازم به ذکر است هزینه های مربوط به پارکلینیکی، آزمایشات و فیزیوتراپی (البته به جز هزینه غربالگری)  حتی در صورتی که به زایمان مربوط باشد از زمان خرید بیمه نامه تحت تعهد شرکت بیمه قرار دارد.

صدور معرفی نامه آنلاین بعد از 6 ماه

معرفی نامه آنلاین تا شِش ماه اول بیمه در بیمه تکمیلیِ انفرادی شرکت کارآفرین صادر نمی گردد. لذا پس از گذشت این مدت زمان از زمان خرید بیمه نامه، معرفی نامه به صورت آنلاین نیز قابل تهیه است.

فرانشیز طرح ها

همانطور که پیشتر در جداول مشاهده نمودید فرانشیز در طرح های بیمه تکمیلی خانواده کارآفرین با توجه به حق بیمه پرداختی با دو نوع 30% و 10% ارائه می شود. فرانشیز به معنای عدم تعهد شرکت بیمه تا آن سقف مشخص شده است.

تمدید بدون وقفه بیمه نامه

در صورتی که بدون وقفه نسبت به تمدید بیمه نامه اقدام گردد دوره انتظار حذف و موضوع صدور معرفی نامه آنلاین بعد از 6 ماه دیگر لحاظ نمی گردد. همچنین در این حالت دیگر نیازی به پر نمودن پرسشنامه سلامت نمی باشد.

هزینه های مربوط به آزمایشات

لازم به ذکر است در صورتی که متقاضی، جهت خرید بیمه نامه درمان انفرادی کارآفرین نیاز به انجام آزمایش پیدا نماید، هزینه های مربوط به آن بر عهده خود وی خواهد بود. 

سوالات رایج متقاضیان بیمه های درمان تکمیلی

داشتن بیمه گر پایه برای خرید بیمه تکمیلی خانواده کارآفرین الزامی نیست. 

همه طرح های درمان انفرادی شرکت کارآفرین هم با فرانشیز 10% و هم با فرانشیز 30% قابل تهیه می باشد.

پوشش زایمان در طرح های درمان انفرادی این شرکت 9 ماه می باشد. لازم به ذکر است هزینه غربالگری نیز در این مدت پرداخت نمی گردد.

متقاضیان طرح های تکمیلی انفرادی شرکت بیمه کارآفرین نباید بیشتر از 70 سال سن داشته باشند. همچنین اضافه نرخ سنی برای افراد بالای شصت سال لحاظ می گردد.

سفارش بیمه تکمیلی کارآفرین

فرم ورود به بیمه خانه

ثبت نام در بیمه خانه