بیمه عمر سامان یار (بازنشستگی از 5 سال به بالا)

بیمه عمر سامان یار (سامانیار)

جهتِ خرید بیمه عمر سامان یار از طریق دکمه ذیل اقدام نمایید.

همچنین جهتِ دریافت مشاوره با ما تماس حاصل نمایید.

بیمه عمر سامان یار چیست؟

بیمه عمر سامان یار یا سامانیار درواقع زیر مجموعه بیمه عمر و تشکیل سرمایه شرکتِ بیمه سامان محسوب می شود که علاوه بر پوشش های متنوعِ این بیمه نامه، با ارائه پوشش بازنشستگی، آن هم با شرایط متنوع، امکانی جدید را برای مشتریانِ خود فراهم نموده است.

پوشش های بیمه ای سامانیار عبارتند از:

 1. فوت به هر علت
 2. فوت حادثی
 3. هزینه های پزشکی بر اثر حادثه
 4. از کارافتادگی ناشی از حادثه
 5. معافیت از پرداخت حق بیمه
 6. درآمد از کارافتادگی
 7. بیماری های خاص

پوشش بازنشستگی بیمه سامان یار به چه صورت است؟

تفاوت بیمه سامان یار با بیمه عمر و تشکیل سرمایه، در واقع همین پوشش بازنشستگی این بیمه نامه می باشد. در بیمه عمر سامانیار، پرداختِ حق بیمه به صورت یکجا برای بازه زمانیِ مشخصی که حداقل 5 سال می باشد، صورت می پذیرد. بعد از سپری شدنِ مُدت زمانِ بیمه نامه، اندوخته بیمه گذار به صورت مستمری یا یکجا قابل دریافت می باشد.

نحوه دریافت مستمری چگونه است؟

حداقل بازه زمانی قراردادِ بیمه نامه برای بازنشستگی، 5 سال می باشد. همچنین دریافت مستمری به 3 صورتِ 1 مستمری مادام العمر، 2 مستمری موقتی قطعی (مدت معین) ،3 مستمری موقت به شرط حیات ، انجام می پذیرد.

مستمری مادام العمر

 1. بیمه گر (شرکت بیمه) تا زمانیکه بیمه شده در قید حیات باشد موظف به پرداخت مستمری است. (البته طبق قانون بیمه مرکزی، حداکثر تا 106 سالگی بیمه شده امکانِ پرداخت مستمری به وی وجود دارد.)
 2. در صورتیکه قرارداد مدت تضمین داشته باشد مستمری حتی بعد از فوت بیمه شده، تا حداکثر 5 سال به ذینفعان پرداخت می گردد.
 3. امکان تعدیل در مبالغ مستمری تا حداکثر 30% وجود دارد.
 4. امکان بازخرید بیمه نامه تا قبل از فوت بیمه شده وجود دارد.

مستمری موقت قطعی

 1. حداقل مدت دریافت مستمری 5 سال و حداکثر 30 سال می باشد.
 2. در مستمری موقتیِ قطعی، بیمه گر (شرکت بیمه) متعهد می شود که تا پایانِ مدتِ بیمه نامه، مستمری پرداخت نماید.
 3. امکان تعدیل در مبالغ مستمری تا 30% وجود دارد.
 4. در صورت فوت بیمه شده مستمری تا پایان قراردا پرداخت می شود.
 5. امکان بازخرید بیمه نامه قبل از پایان مدت آن وجود دارد.

مستمری موقت به شرط حیات

 1. حداقل مدت دریافت مستمری 5 سال و حداکثر 40 سال می باشد.
 2. در این حالت شرکت بیمه فقط در زمان حیاتِ بیمه شده متعهد به پرداختِ مستمری می باشد. 
 3. در این نوع مستمری نیز امکانِ تعدیل در مبالغ مستمری تا 30% وجود دارد.
 4. امکان بازخرید بیمه نامه تا قبل از فوت بیمه شده وجود دارد.

فرم ورود به بیمه خانه

ثبت نام در بیمه خانه