سامانه بازاریابان بیمه خانه

دریافت کارمزد 40% از بیمه خانه

دریافت کارمزد 40%

فروش بیمه تا 5 عدد در هر رشته

دریافت کارمزد 50% از بیمه خانه

دریافت کارمزد 50%

فروش بیمه از 6 تا 10 عدد در هر رشته

کارمزد 60% در بیمه خانه

دریافت کارمزد 60%

فروش بیمه بیش از 10 عدد در هر رشته

+ بر کارمزد پلکانی ، هر دو هفته یکبار کارمزد دریافت کنید.

چی بهتر از این؟ پس هرچه زودتر در سامانه بازاریابان بیمه خانه ثبت نام کن و پر قدرت فروش رو دنبال کن

فرم ثبت نام برای همکاری با بیمه خانه

نیاز به مشاوره دارید؟ پیام دهید.
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp  کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
معمولاً در چند دقیقه پاسخ داده خواهد شد.

فرم ورود به بیمه خانه

ثبت نام در بیمه خانه