بیمه مودم سامان

جهتِ سفارش بیمه مودم شرکت بیمه سامان از طریق دکمه ذیل سفارش خود را ثبت نمایید. پس از ثبت درخواست کارشناسان بیمه خانه در اسرع وقت با شما تماس حاصل می نمایند.

بیمه مودم سامان

بیمه مودم چیست؟

بیمه مودم زیر مجموعه بیمه تجهیزات الکترونیک به شمار می رود که در آن مودمِ موردِ نظر تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد تا در صورت آسیب دیدگی، هزینه آن تا سقفِ تعیین شده، توسط شرکت بیمه پرداخت گردد.

موارد تحت پوشش در بیمه مودم شرکت سامان

موارد تحت پوشش عبارتند از: هر نوع آب ديدگی، نم زدگی، نوسانات برق، القاء الكتريكی، اتصال کوتاه، نوسان ولتاژ برق مشروط بر استفاده از استابلايزر، ضربه خوردگی، شكست، سوختگی، نيم سوز شدن، آتش سوزی، انفجار، سيل و طوفان

همچنین تعهدات بیمه گر به شرح ذیل می باشد

1.جبران هزينه ها جهتِ تعمير دستگاه آسيب ديده توسط شرکت بیمه، شامل هزينه تأمين قطعاتِ الزامی و دستمزدِ مرکزِ تعميرات می باشد.
2. خسارت در طول بیمه نامه صرفا یکبار پرداخت می گردد.
3. جبران خسارت کلی در صورتیکه مراکز تخصصی و معتبرِ خدماتِ فنیِ تجهيزاتِ الكترونيکِ شرکت بيمه سامان به صورت رسمی اعلام کنند مودم قابل تعمير نمی باشد، انجام می پذیرد.
4. سقفِ تعهد بيمه گر در زمان بروز خسارت، حداکثر 10 ميليون تومان و يا ارزش مورد بيمه (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود. 

فرانشیز

فرانشیز یا همان مبلغ یا درصدی که باید توسط خود بیمه گذار پرداخت شود در خسارت جزئی (تعویض قطعه و تعمیرات)، 25% و حداقل 100,000 تومان می باشد.

فرانشیز در خسارت کلی (مودم غیر قابل تعمیر باشد) 25% قیمت روز دستگاه یا قیمت مندرج در بیمه نامه (هر کدام کمتر باشد) می باشد.

جهتِ دریافت اطلاعات بیشتر با فشردن دکمه ذیل فایل pdf شرایط بیمه مودم شرکت بیمه سامان را دانلود نمایید.

سوالات مهم

در این بیمه نامه هر نوع آب ديدگی، نم زدگی، نوسانات برق، القاء الكتريكی، اتصال کوتاه، نوسان ولتاژ برق (مشروط بر استفاده از استابلايزر)، ضربه خوردگی، شكست، سوختگی، نيم سوز شدن، آتش سوزی، انفجار، سيل و طوفان تحت پوشش شرکت سامان قرار دارد.

فرانشیزِ این بیمه نامه در خسارت های جزئی یعنی تعمیرات و تعویض قطعه 25% (حداقل 100,000 تومان) و در خسارت کلی (قابل تعمیر نباشد) 25% قیمت روز دستگاه یا قیمتی که در بیمه نامه مندرج شده باشد (هر کدام کمتر باشد).

فرم ورود به بیمه خانه

ثبت نام در بیمه خانه